BIO

Details

Marek Chałupniczak, a photographer by passion, a human resource manger by profession, realizing himself in conducting infrastructure project. Photographic self-taught. Gourmet. Choleric by habit. Sometimes a mockery of the surrounding reality. Experience in photography by 4 years, although he claims that he had the first camera when he was 10 years old. He comes from Gdańsk. He has been working and living in Warsaw since 2006. Favorite photographer Henri Cartier-Bresson and Lewis Hine. 

Marek Chałupniczak, fotograf z pasji, z zawodu human resource manager, realizujący się w prowadzeniu projektów infrastrukturalnych. Fotograficzny samouk. Smakosz. Z przyzwyczajenia choleryk. Czasami prześmiewca otaczającej rzeczywistości. Doświadczenie w fotografii od 4 lat, choć twierdzi że pierwszy aparat posiadał jak miał 10 lat. Pochodzi z Gdańska. Od 2006 pracuje i mieszka w Warszawie. Ulubiony fotograf Henri Cartier-Bresson oraz Lewis Hine. 

Contact Me

E- marek.chalupniczak@me.com

T- +48-510-028-466

© 2019 by Marek Chałupniczak

Facebook                     Instagram                     Twitter